Category: Việc làm

Tản mạn về đi làm – GiaoThong

Tản mạn về đi làm – GiaoThong

Thế là đã đi lồm (đi làm - giọng Quảng Nam) chỗ mới được 3 tuần, cuối tuần rảnh rỗi ngồi viết chơi để đánh dấu thời điểm. Sau sít soát hai mươi năm [...]
1 / 1 POSTS